Český Brod likvidace a frézování pařezů

February 6, 2018

V tomto městě jsme pracovali na jaře a na podzim. A protože si práci evidujeme, koukli jsme se zpětně. A vida,  poměrně zajímavá statistika :

Zadavatel : MÚ Český Brod odbor životního prostředí a zemědělství
Odpracováno : 6 dní
Období : duben 2017 a listopad 2017

Použito :
1 fréza, 3 vozy, 3 lidé, 2 psi

Frézované pařezy :
Celkem likvidace pařezu : 71 ks
Nejmenší pařez : 7 cm
Největší pařez : 120 cm
Součet průměrů frézovaných pařezů : 9 438 cm
Vytěžená štěpka a zemina : 24 m3

 


Celkem motohodin : 37,5 mh
Celkem odpracováno “člověkohodin” : 73 h

Spotřeba :
Fréza palivo : 56 l
Fréza mazivo : 0,45 kg
Celkem km katastr Český Brod : 37,5 km
Celkem najeto : 582 km

Pokuta : 1
Důvod : Bob se těšil domů a překročil rychlost

Během frézování nebylo zraněné zvířátko ( nepočítáme hmyz a mikroorganismy )

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload