Dolní Bečva - odstranění pařezu, kácením stromu krok za krokem

October 31, 2017

Z deníčku frézaře :)


4:00 - odjezd směr Ostravsko
4:07 - kontrola datových roumingů
4:21 - návrat pro pas :)

6:00 - první zastávka Brno - doplnění kapalin pro stroje, vozidlo a frézaře
6:30 - konstatování : v průtrži mračen lze stěží sledovat cestu, spoléháme na GPS
7:00 - jsme neustále ujišťováni, že jsme v ČR

 

7:15 - cedule “Žilina 51km” nás vyděsila
7:20 - dorážíme na lokaci “ Dolní Bečva
       - kolega Šnajdr exceluje pasem Valašského králoství
7:25 - začínáme rekognoskaci terénu
       - kocháme se okolní krajinou a hustými lesy
7:26 - propadáme hysterii a vyndaváme naše želízko v ohni na obranu proti divoké zvěři z okolních hustých lesů

 

7:30 - po telefonické konzultaci se zadavatelem a změnou zakázky začínáme práci
7:35 - padá první strom
7:50 - strom naporcován, poskládán
8:15 - frézu Vermeer amerického výrobce maskujeme na tuzemské ČKD

 

8:30 - krátíme pařez smrku o 70 cm na nulovou výšku, vzhledem ke kamenitému podkladu ( frézuje v bývalém řečišti řeky Bečvy )  je většina kořenové systému na povrchu i několik metrů od pařezu
8:50 - doráží majitel a rozhoduje se rozumně pro změnu - na plošné kobercové frézování o rozloze 8 x 10m - tihle Valaši - “ když už, tak pořádně”
9:00 - 15:40 - plynulá nepřetržitá práce prokládána udivením, pohoštěním, historkami a zajímavostmi pana zadavatele
 

15:15 po úklidu usedáme ke kávě, nezdvořile coby řidiči odmítáme slivovičku, což neubírá na výborném rozhovoru
16:00 odchytáváme parťáka Woodyho, který nám v místním kopcích málem zdivočel a vydáváme se na cestu zpět.
16:05 - překvapené konstatujeme, že prší celý den prší na území zbytku republiky s výjimkou Dolní Bečvy.
19:00 se můj milý deníčku rozcházíme spokojeně do svých domovů.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload