ZABÝVÁME SE KÁCENÍM A PROŘEZÁVÁNÍM DŘEVIN V PROBLEMATICKÝCH MÍSTECH, KTERÉ MOHOU OHROZIT VAŠE ZDRAVÍ ČI MAJETEK. V OBORU RIZIKOVÉHO KÁCENÍ SE POHYBUJEME JIŽ NĚKOLIK LET A DISPONUJEME POTŘEBNOU TECHNIKOU A PRAXÍ.

 

NABÍZÍME:

 

KÁCENÍ RIZIKOVÝCH STROMŮ

KÁCENÍ STROMŮ V NEPŘÍSTUPNÝCH PODMÍNKÁCH

KÁCENÍ STROMŮ NA SOUKROMÉM I VEŘEJNÉM POZEMKU

ZPRACOVÁNÍ POKÁCENÝCH STROMŮ

OŘEZY STROMŮ 

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

LIKVIDACE NÁLETOVÝCH DŘEVIN

CO JE ARBORISTIKA? (ANGLICKY ARBORICULTURE NEBO URBAN FORESTRY) VĚDA NA POMEZÍ LESNICTVÍ A OKRASNÉHO ZAHRADNICTVÍ ZABÝVAJÍCÍ SE KOMPLEXNÍ PÉČÍ O DŘEVINY A JEJICH POROSTY ZEJMÉNA V URBANIZOVANÉM PROSTŘEDÍ, PŘÍP. SPECIÁLNÍMI SANAČNÍMI ZÁSAHY NA SOLITÉRNÍCH STROMECH A SPECIÁLNĚ ZALOŽENÝCH OKRASNÝCH VÝSADBÁCH ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU V KRAJINĚ (PAMÁTNÉ STROMY, VÝZNAMNÉ ALEJE, ZÁMECKÉ PARKY APOD.). VZHLEDEM KE SVÉMU PŘESAHU OD PÉČE O JEDNOTLIVÉ STROMY AŽ NA ÚROVEŇ KOMPLEXNÍHO POHLEDU NA CELKOVOU PÉČI O MĚSTSKOU ZELEŇ (SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA DŘEVINNÉ VEGETAČNÍ PRVKY) JE TENTO OBOR V ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH ČASTO OZNAČOVÁN JAKO MĚSTSKÉ LESNICTVÍ.