top of page

Zabýváme se kácením a prořezáváním dřevin v problematických místech, které mohou ohrozit vaše zdraví či majetek. V oboru rizikového kácení se pohybujeme již několik let a disponujeme potřebnou technikou a praxí.

Nabízíme:

  • kácení rizikových stromů

  • kácení stromů v nepřístupných podmínkách

  • kácení stromů na soukromém i veřejném pozemku

  • zpracování pokácených stromů

  • ořezy stromů

  • frézování pařezů

  • likvidace náletových dřevin

Co je arboristika? (anglicky arboriculture nebo urban forestry) věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.). vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako městské lesnictví.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ A PROŘEZY - FREZUJEMEPAREZY.CZ
Rizikové kaceni smrku v obci Karlova Ves
Přehrát video
bottom of page