top of page

Váš email nezneužijeme

Ochrana osobních údajů

 

Firma David Šnajdr IČ 69500720 , provozovatel webu Carmodel.cz a frezujemeparezy.cz , si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím.

 

Veškerá shromažďovaná a zpracovávaná osobní data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů a jsou získávána s vaším souhlasem při registraci v našem obchodě.

Tato data jsou nezbytná pro realizaci obchodní transakce.

Provozovatel webu Carmodel.cz a frezujemeparezy.cz, je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057918, veškerá data získaná od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, a smluvního zpracovatele osobních dat firmy WIX.com.

Dále jsou pak některá data předávána společnostem Heuréka, které je používají v rámci výzkumu spokojenosti zákazníků webu Carmodel.cz a frezujemeparezy.cz.

Provozovatel webu carmodel.cz frezujemeparezy.cz, je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu.

Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

bottom of page