ÚDRŽBA ZAHRAD, NÁRAZOVÁ A PRAVIDELNÁ

LIKVIDACE NÁLETŮ A PŘEROSTLÉ VEGETACE

KOSENÍ A SEKÁNÍ TRÁVNÍKŮ 

JARNÍ A PODZIMNÍ VYHRABÁVÁNÍ TRÁVNÍK

HRABÁNÍ LISTÍ

VERTIKUTACE A PŘIHNOJENÍ TRÁVNÍKŮ

HNOJENÍ, ZÁLIVKA, DOPLNĚNÍ SUBSTRÁTU, ODPLEVELENÍ ZÁHONŮ

VÝSADBY STROMŮ, KEŘŮ

ŘEZ A TVAROVÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ

PRŮKLESTY A ŘEZY STROMŮ A KEŘŮ

KÁCENÍ STROMŮ BĚŽNÉ I RIZIKOVÉ

ODSTRAŇOVÁNÍ PAŘEZŮ ODFRÉZOVÁNÍM

LIKVIDACE ZBYTKOVÉ BIOMASY

DRCENÍ A ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY

DOPLNĚNÍ A VÝMĚNA PÍSKU V DĚTSKÝCH PÍSKOVIŠTÍCH

ÚKLID PLOCH ZELENĚ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

ÚKLID SNĚHU

ZAMETÁNÍ A ODSTRANĚNÍ ZIMNÍHO POSYPU, ÚKLID PLOCH

LIKVIDACE VĚTVÍ Z KÁCENÍ A PROŘEZŮ ŠTĚPKOVÁNÍM